Adwokat Martyna Tyrakowska

Świadczy usługi
dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
O mnie
Adwokat Martyna Tyrakowska jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2011 roku ukończyła również studia licencjackie na kierunku administracja. W latach 2011-2014 pracowała w kancelarii komorniczej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyła w renomowanej kaliskiej kancelarii adwokackiej, w której pracowała w latach 2014-2018.

Adwokat Martyna Tyrakowska posiada duże doświadczenie procesualne zdobyte podczas licznych wystąpień przed sądem. Aplikację adwokacką odbyła w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.
W 2009 roku zdobyła certyfikat językowy z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom II (poziom C1), nad którym pieczę sprawuje Stała Konferencja Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec.

W życiu prywatnym popiera i angażuje się w akcje niosące pomoc osobom ubogim oraz aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do poprawy warunków bytowych zwierząt bezpańskich oraz pokrzywdzonych przez los.
Adwokat Martyna Tyrakowska
Usługi
W pracy zawodowej zajmuję się świadczeniem kompleksowych usług prawnych osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Reprezentuje Klientów przed sądami, urzędami, organami ścigania i komornikami w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, spadkowego, pracy, karnego i karno-skarbowego.

Adwokat Martyna Tyrakowska doradza w zakresie rozpoczęcia działalności podmiotów gospodarczych, a następnie prowadzi ich stałą obsługę prawną. Negocjuje w imieniu Klientów kontrakty prawa handlowego, ale i wszelkiego rodzaju porozumienia, tworzy projekty umów i je opiniuje.

Adwokat Martyna Tyrakowska świadczy usługi z zakresu obsługi procesu sądowego w całości, jak również sporządza pisma procesowe, pozwy, wnioski, środki odwoławcze oraz udziela porad prawnych Klientom, którzy nie zdecydują się na zlecenie zastępstwa procesowego.
Adwokat Martyna Tyrakowska

Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w następujących rodzajach spraw:

I. Prawo cywilne, w szczególności:

 • z zakresu prawa zobowiązań, w tym o zapłatę (z tytułu wykonania zobowiązań umownych i innych)
 • z zakresu prawa spadkowego (o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zapłatę z tytułu zachowku itp.)
 • z zakresu prawa rzeczowego (o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, o zniesienie współwłasności),
 • dochodzenie odszkodowań
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
II. Prawo rodzinne, w szczególności:

 • sprawy o alimenty, dotyczące kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej
 • o rozwód, separację
 • podział majątku.
III.  Prawo pracy, w szczególności:

 • o przywrócenie do pracy, o sprostowanie świadectwa pracy, o odszkodowanie, nadgodziny itp.
 • tworzenie projektów wewnątrzzakładowych aktów prawnych, w tym regulaminów, umów z pracownikami itp. sporządzanie opinii prawnych z zakresu problematyki prawa pracy
IV.  Prawo gospodarcze, w szczególności:

 • dochodzenie w sposób polubowny oraz przed sądem wykonania zobowiązań z zawartych kontraktów,
 • obsługa prawna przy tworzeniu spółek, rejestracja
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • negocjowanie umów
V. Prawo karne i karno – skarbowego, w szczególności:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych przestępstwem
VI. Upadłość konsumencka

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy oraz dokumentacją. Całkowity koszt prowadzenia sprawy podawany jest każdorazowo przed przystąpieniem do jej prowadzenia. Wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną może przybrać następujące formy:

 • ryczałtowe (za prowadzenie sprawy np. przed sądem),
 • godzinowe (uzależnione od ilości zewidencjonowanych godzin pracy),
 • zadaniowe (np. za przygotowanie pozwu, apelacji, wezwania do zapłaty).

Istnieje możliwość płatności w ratach i ustalenie wynagrodzenia częściowo opartego o wysokość uzyskanego odszkodowania.

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez firmę Kancelaria Adwokacka Martyna Tyrakowska na podany adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Kancelaria Adwokacka Martyna Tyrakowska dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest firma Kancelaria Adwokacka Martyna Tyrakowska

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Martyna Tyrakowska


Adres siedziby:
Aleja Wolności 19 lok. 5,  62-800 Kalisz


Telefon kontaktowy/fax:
505 847 487


E-mail: kancelaria@adwokattyrakowska.pl
NIP: 608-007-49-88