ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT

Data publikacji:
          W ostatnich latach coraz częściej decydujemy się na podróże za granicę. W przeważającej większości przypadków podróż odbywamy samolotem. Niestety, zdarza się, że nasza podróż nie przebiega bez niezaplanowanych przygód. Często zdarza się, że nasz lot jest opóźniony. Jak wynika z badań ponad 80% pasażerów lotniczych nie zna przysługujących im praw. W tym wpisie dowiesz się, jakie przysługują Ci prawa, w sytuacji, gdy w okresie ostatnich trzech lat Twój lot z jakichkolwiek powodów, oczywiście tych niezależnych od Ciebie, został zakłócony. Wpis dotyczy lotów z lub do lotnisk europejskich.

            Na mocy Rozporządzanie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sytuacji, kiedy lot został zakłócony nie z winy pasażera linia lotnicza zobligowana jest do wypłacenia odszkodowania.

            Odszkodowanie w kwocie nawet do 600 euro przysługuje pasażerom, w przypadku których:
  • lotu nie odwołano z wystarczającym wyprzedzeniem,
  • lot był opóźniony o przynajmniej 3 godziny,
  • odmówiono im wejścia na pokład samolotu, z tym zastrzeżeniem, że odmowa wejścia nie może wynikać z przyczyn zawinionych przez pasażera.
            We wskazanych wyżej przypadkach wina musi leżeć po stronie przewoźnika, w odmiennej sytuacji uniknie on odpowiedzialności.

            W przypadku, gdy lot nie zostanie odwołany z wystarczającym wyprzedzeniem przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom posiłki, napoje, zakwaterowanie w hotelu, transport. W takiej sytuacji pasażer może również żądać zwrotu kosztów zakupu biletów oraz odpowiedniego odszkodowania.

            W przypadku opóźnienia lotu istotna jest długość opóźnienia, ponieważ dopiero opóźnienie przekraczającej 3 godziny uprawnia pasażera do uzyskania odszkodowania z tego tytułu. W przypadku długich opóźnień, przekraczających 2 godziny, w zależności od długości lotu, pasażerowie powinni otrzymać bezpłatne posiłki i napoje, jak również mieć możliwość wykonania dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, wysłania dwóch dalekopisów, faksów lub e-maili.

            W razie opóźnienia lotu przekraczającego 5 godzin pasażer uprawniony jest do żądania zwrotu kosztów biletów.

        W sytuacji, gdy lot został przełożony na kolejny dzień, przewoźnik ma obowiązek zapewnienia pasażerom zakwaterowania w hotelu oraz niezbędnego transportu.

            W trzecim ze wskazanych przypadków, to jest w sytuacji, gdy odmówiono wejścia na pokład samolotu, a decyzja przewoźnika w tym zakresie jest nieuzasadniona, przewoźnik zobowiązany jest zwrotu kosztów biletu, zapewnienia opieki (posiłki, napoje, zakwaterowanie w hotelu). W takiej sytuacji pasażer może żądać wypłaty odpowiedniego odszkodowania.

            Odszkodowanie, na jakie może liczyć pasażer w opisanych wyżej przypadkach jest takie samo, a jego wysokość uzależniona jest od odległości między lotniskiem wylotu, a lotniskiem docelowym. Odszkodowanie liczone w jest w walucie EURO i wynosi od 250 euro do 600 euro. Okres, w jakim można dochodzić odszkodowania wynosi 3 lata od chwili zaistnienia sytuacji uprawniającej nas do jego żądania. Po upływie okresu 3 lat następują jego przedawnienie.
 
             W Kancelarii Adwokackiej Adwokat Martyny Tyrakowskiej możesz sprawdzić, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania.


***

Adwokat Martyna Tyrakowska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Kaliszu świadczy usługi z zakresu: prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo rodzinne (w szczególności rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim oraz inne), upadłość konsumencka, odszkodowania.
Kontakt: telefon 505-847-487, e-mail: kancelaria@adwokattyrakowska.pl