Aktualności

Data publikacji:
Odszkodowanie jest świadczeniem, o które możesz się ubiegać, jeżeli doznałeś szkody. Odszkodowanie stanowi rekompensatę za szkodę materialną. Odpowiedzialności odszkodowawczej możemy dochodzić w sytuacji, gdy: - szkoda została wyrz...
Pokaż więcej
Data publikacji:
Warunkiem uzyskania rozwodu jest ustanie trzech więzi między małżonkami, a mianowicie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Rozpad wymienionych więzi między małżonkami musi mieć charakter trwały i zupełny. Trwałość rozpadu pożycia między małżonkami występuje wtedy, kiedy ma on charakter ostatec...
Pokaż więcej
Data publikacji:
Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO) przewidują sytuację, w której dziadkowie mogą zostać zobowiązani do łożenia alimentów na rzecz swoich wnuków. Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek aliment...
Pokaż więcej
Data publikacji:
W ostatnich latach coraz częściej decydujemy się na podróże za granicę. W przeważającej większości przypadków podróż odbywamy samolotem. Niestety, zdarza się, że nasza podróż nie przebiega bez niezaplanowanych przygód. Często zdarza się, że nas...
Pokaż więcej
Strona 1 z 1