Aktualności

Data publikacji:
Często osoby zastanawiające się nad zakończeniem swojego małżeństwa zastanawiają się, czym jest separacja. Przede wszystkim podkreślić należy, że separacja nie jest rozwodem. W przeciwieństwie do rozwodu separacja nie powoduje ustania mał...
Pokaż więcej
Data publikacji:
Często mają miejsce sytuacje, kiedy będąc powołanymi do dziedziczenia nie odrzucimy spadku w terminie. Nieuczynienie zadość powyższemu obowiązkowi nie zawsze zamyka nam drogę do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie do odr...
Pokaż więcej
Data publikacji:
Odszkodowanie jest świadczeniem, o które możesz się ubiegać, jeżeli doznałeś szkody. Odszkodowanie stanowi rekompensatę za szkodę materialną. Odpowiedzialności odszkodowawczej możemy dochodzić w sytuacji, gdy: - szkoda została wyrz...
Pokaż więcej
Data publikacji:
Warunkiem uzyskania rozwodu jest ustanie trzech więzi między małżonkami, a mianowicie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Rozpad wymienionych więzi między małżonkami musi mieć charakter trwały i zupełny. Trwałość rozpadu pożycia między małżonkami występuje wtedy, kiedy ma on charakter ostatec...
Pokaż więcej
Strona 1 z 2