ROZWÓD

Data publikacji:
         Warunkiem uzyskania rozwodu jest ustanie trzech więzi między małżonkami, a mianowicie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Rozpad  wymienionych więzi między małżonkami musi mieć charakter trwały i zupełny. Trwałość rozpadu pożycia między małżonkami występuje wtedy, kiedy ma on charakter ostateczny i nieodwracalny.

            Często zadajecie pytanie, po jakim czasie od ustania więzi, można wystąpić do sądu z pozwem o rozwód. Otóż, przepisy prawa nie wskazują konkretnego terminu, który określałby konkretną ilość miesięcy, czy też lat. Każda sprawa o rozwód jest indywidualnie rozpatrywana, dlatego w jednym przypadku wystarczające będzie ustanie więzi trwające krócej, zaś w innym przypadku dłużej. Sąd oceniając, czy w Waszym przypadku ustały więzi będzie brał pod swoją ocenę różnego rodzaju indywidualne okoliczności.

            Orzeczenie rozwodu może nastąpić w trzech różnych wariantach, zależnych oczywiście od indywidualnych okoliczności występujących w sprawie:
  • z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków,
  • z orzeczeniem o winie obojga małżonków,
  • bez orzekania o winie.
 
            W sytuacji, gdy chcesz uzyskać rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka, musisz udowodnić, że to właśnie tylko i wyłącznie zachowanie małżonka doprowadziło do rozpadu pożycia w Waszym małżeństwie.
           
            Jeżeli posiadacie wspólne małoletnie dzieci (poniżej 18 r.ż.) sąd w postępowaniu o rozwód będzie orzekał również w kwestiach dotyczących:
  • władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów z dziećmi,
  • alimentów na dzieci.
 
            Należy pamiętać, że sąd nie orzeknie rozwodu, mimo występowania zupełnego i trwałego rozpadu pożycia, jeżeli:
  • przeciwko orzeczeniu rozwodu przemawia dobro wspólnych małoletnich dzieci – sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek jego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci,
  • drugi małżonek, który nie jest winny rozpadowi pożycia, nie wyraża zgody na orzeczenie rozwodu,
  • orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 
            Kiedy już przeanalizujesz swoją sytuację i uznacie, że w Waszym przypadku możliwe jest orzeczenie rozwodu, można przystąpić do sporządzenia pozwu o rozwód. Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego. Wnosząc do sądu pozew o rozwód należy uiścić opłatę sądową w kwocie 600 zł. Obowiązkowymi załącznikami do pozwu o rozwód są zupełny odpis aktu małżeństwa oraz w przypadku, gdy posiadacie wspólne niepełnoletnie dzieci, ich skrócone odpisy aktów urodzenia.
            W tym miejscu sygnalizuję, że jeżeli Twoja sytuacja finansowa i życiowa jest ciężka, to możesz złożyć wniosek o zwolnienie Cię z kosztów sądowych.

            Pamiętaj, każda sprawa o rozwód jest inna!

***
Adwokat Martyna Tyrakowska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Kaliszu świadczy usługi z zakresu: prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo rodzinne (w szczególności rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim oraz inne), upadłość konsumencka, odszkodowania.

Kontakt: telefon 505-847-487, e-mail: kancelaria@adwokattyrakowska.pl