SEPARACJA

Data publikacji:
                Często osoby zastanawiające się nad zakończeniem swojego małżeństwa zastanawiają się, czym jest separacja. Przede wszystkim podkreślić należy, że separacja nie jest rozwodem. W przeciwieństwie do rozwodu separacja nie powoduje ustania małżeństwa.

            Skoro separacja nie powoduje ustania małżeństwa, to czym ona jest tak naprawdę? Odpowiadając na to pytanie trzeba rozróżnić separację na faktyczną i prawną.

            Separacja faktyczna ma miejsce wtedy, gdy między małżonkami następuje zupełne zerwanie pożycia małżeńskiego. Najczęściej separacja faktyczna ma związek z wyprowadzką jednego z małżonków. Zdarzają się sytuacje, kiedy małżonkowie nie mieszkają razem od wielu lat, nie kontaktują się ze sobą, a więź emocjonalna między nimi wygasła, a mimo wszystko nie wniosą do Sądu pozwu o orzeczenie rozwodu, czy też separacji. W takim przypadku w świetle prawa małżonkowie pozostają nadal małżeństwem, a co z tym wiąże się ciążą na nich wzajemne uprawnienia i obowiązki wynikające z zawartego przez nich małżeństwa.

            W odróżnieniu do separacji faktycznej, separacja prawna orzekana jest przez Sąd na skutek wniesionego pozwu. Sądem właściwym do wniesienie pozwu jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania lub pobytu. Sąd może orzec o separacji w przypadku, gdy rozkład pożycia jest zupełny i żądają tego małżonkowie. Natomiast Sąd nie orzeknie o separacji w sytuacji, gdy miałoby ucierpieć dobro małoletniego wspólnego dziecka, czy też orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W tym miejscu warto nadmienić, że orzekając o separacji Sąd rozstrzyga również wszystkie kwestie dotyczące małoletnich dzieci, takie jak: władza rodzicielska, kontakty, alimenty.

            Sytuacja małżonków w stosunku, do których Sąd orzekł separację:
- nie można zawrzeć formalnie nowego związku,
- nie można powrócić do nazwiska sprzed ślubu,
- małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy,
- między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, której nie można zmienić w drodze umowy,
- małżonkowie wyłączeni są z mocy prawa od dziedziczenia po sobie.

            Tytułem końca wskazać należy, że w sytuacji, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, natomiast drugi orzeczenia rozwodu, a jego żądanie jest zasadne, Sąd orzeknie rozwód.

            Opłata sądowa od pozwu o separację wynosi 600 zł.

***
Adwokat Martyna Tyrakowska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Kaliszu świadczy usługi z zakresu: prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo rodzinne (w szczególności rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim oraz inne), upadłość konsumencka, odszkodowania.

Kontakt: telefon 505-847-487, e-mail: kancelaria@adwokattyrakowska.pl